Der er nu udkommet hvidbog til Tude å projektet efter at den offentlige høringsfase er afsluttet. Hvidbogen omfatter samtlige høringssvar som er indkommet til projektet fra diverse berørte organisationer og enkeltpersoner, samt kommunens svar på de enkelte indsigelser. Det er ikke nogen hemmelighed at denne blog og samtlige berørte lystfiskerinteressenter har udtrykt stor bekymring for betydningen […]

Tidligt i morges kunne man høre Jan Nielsen fra DTU Aqua i i P4 Sjælland. Her fortalte han om de store konsekvenser, som det planlagte restaureringsprojekt for de nedre dele af Tude å, ville have for havørrederne i Tude å. Projektet, i dets nuværende udformning, vil betyde at der opstår en række mindre søer i […]

Danmarks Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand har udgivet en ny rapport om Havørredbestandene på Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Og det er nedslående læsning for de af os som holder til på de Vestsjællandske kyster. I konklusionerne kan man læse følgende: Gydeegnet bund fandtes i næsten alle vandløb, men i meget varierende arealer og relative andele af det samlede […]