Seatrouting.com er tidligere gået tæt på naturprojekt Tude å. Projektet tager langsomt form og man er efter diverse høringer og indsigelser nået frem til selve beslutningen om hvorvidt projektet skal gennemføres. På seneste møde i Ervhervs-, Plan- og Miljøudvalget i Slagelse kommune blev følgende anbefalet: “Udvalget anmoder om, at DTU Aqua kvalificerer og optimerer de […]

Der er nu udkommet hvidbog til Tude å projektet efter at den offentlige høringsfase er afsluttet. Hvidbogen omfatter samtlige høringssvar som er indkommet til projektet fra diverse berørte organisationer og enkeltpersoner, samt kommunens svar på de enkelte indsigelser. Det er ikke nogen hemmelighed at denne blog og samtlige berørte lystfiskerinteressenter har udtrykt stor bekymring for betydningen […]

Tidligt i morges kunne man høre Jan Nielsen fra DTU Aqua i i P4 Sjælland. Her fortalte han om de store konsekvenser, som det planlagte restaureringsprojekt for de nedre dele af Tude å, ville have for havørrederne i Tude å. Projektet, i dets nuværende udformning, vil betyde at der opstår en række mindre søer i […]