En kold sommer har indtil videre rullet hen over de danske kyster. Vandtemperaturen har holdt sig i den lave ende og det har betydet at fiskene landet rundt har været til at tale med døgnet rundt. Personligt har den stået på familieferie – en ferie hvor fiskeforventningerne på forhånd ikke helt var afstemt med familiens […]

havørred kystfluefiskeri vinter temperatur saltholdighed

Hvordan er det med havørreder, salt og vandtemperaturen? Havørreder, salt og vandtemperatur ? Hvorfor nu det? Det er vinter og sæson for de lave temperaturer i vores kystvande. Der bliver ofte fanget fint med havørred på de mere åbne kyster. De er med andre ord ikke altid trukket ud på dybere vand eller ind i […]