Seatrouting.com er tidligere gået tæt på naturprojekt Tude å. Projektet tager langsomt form og man er efter diverse høringer og indsigelser nået frem til selve beslutningen om hvorvidt projektet skal gennemføres. På seneste møde i Ervhervs-, Plan- og Miljøudvalget i Slagelse kommune blev følgende anbefalet: “Udvalget anmoder om, at DTU Aqua kvalificerer og optimerer de […]

lakselus havørred havlus

Springende havørreder? Henover sommeren 2015 har de sociale medier summet med snak om masser af springende havørreder, der var svære at få til at tage fluen. Når man endelig fik krogen i en fisk, så var den oversået med lakselus. Det er en gammel antagelse at fisk springer for at komme af med lusene. Derfor […]

Der er nu udkommet hvidbog til Tude å projektet efter at den offentlige høringsfase er afsluttet. Hvidbogen omfatter samtlige høringssvar som er indkommet til projektet fra diverse berørte organisationer og enkeltpersoner, samt kommunens svar på de enkelte indsigelser. Det er ikke nogen hemmelighed at denne blog og samtlige berørte lystfiskerinteressenter har udtrykt stor bekymring for betydningen […]

Tidligt i morges kunne man høre Jan Nielsen fra DTU Aqua i i P4 Sjælland. Her fortalte han om de store konsekvenser, som det planlagte restaureringsprojekt for de nedre dele af Tude å, ville have for havørrederne i Tude å. Projektet, i dets nuværende udformning, vil betyde at der opstår en række mindre søer i […]

… sagde ejeren af slamsugningsfirmaet. Jeg kommer til at tænke på denne gamle reklame hver gang jeg bliver præsenteret for det, efterhånden gamle, regnestykke: 4300,- tjenes der pr. stangfanget havørred! ‘ Islændingene så lyset for 20 år siden, hvor man begyndte at opkøbe laksekvoter i nordatlanten for at få flere laks ind til de islandske […]