Åh hvor jeg hader det. Det der med at skulle sætte sig til tastaturet for at skrive om en tur hvor der skete – INTET! Ikke desto mindre er det jo et af formålene med denne blog: At vise den almindelige kystfluefisker derude, at havørredfiskeri ikke altid er lutter Bonanza med store og hugvillige fisk […]

havørred kystfluefiskeri vinter temperatur saltholdighed

Hvordan er det med havørreder, salt og vandtemperaturen? Havørreder reagerer året rund i forhold til vandtemperatur og saltholdighed. Hvordan de gør det og hvorfor er vigtigt at kunne tage med og bruge i sin planlægning af fisketuren . Men hvordan er det nu tingene hænger sammen? Det kan du læse lidt om her. Lidt om havørredens […]

… sagde ejeren af slamsugningsfirmaet. Jeg kommer til at tænke på denne gamle reklame hver gang jeg bliver præsenteret for det, efterhånden gamle, regnestykke: 4300,- tjenes der pr. stangfanget havørred! ‘ Islændingene så lyset for 20 år siden, hvor man begyndte at opkøbe laksekvoter i nordatlanten for at få flere laks ind til de islandske […]