Seatrouting

Fluefiskeri efter havørred på kysten

Danmarks sportsfiskerforbund

Som knægt sneg jeg mig i nattens mulm og mørke ud for at sætte et blåt klistermærke på mine forældres Ford Sierra. Der stod “Værn Vore Vande” – og jeg havde fået det fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Dengang var det en given sag at man som lystfisker var medlem af forbundet. Det er det ikke i […]

Sæby å har igennem de seneste 30 år været vidne til en farce af de helt store, idet åens kraftige havørredstamme kun har kunne boltre sig på de nederste 600 m – inden den standses af et stemmeværk fra en gammel vandmølle. Et nyt projekt ville ellers kunne sikre både havørreder og vandmølle, men kommunen […]

Farvede havørreder Så er vi her igen – tæt på fredningen, med masser af farvede havørreder blandt fangsterne rundt omkring i landet. Og endnu engang tordnes der løs på de sociale medier, med snak om etik og moral og manglen på samme. Lad os lige samle op på fup og fakta i korte træk: Loven Loven […]

Hen over sommeren har de sociale medier summet med snak om masser af springende fisk, der var svære at få til at tage fluen. Og når man endelig fik krogen i en fisk, så var den oversået med lakselus. Det er en gammel antagelse at fisk springer for at komme af med lusene. Derfor kan […]

… sagde ejeren af slamsugningsfirmaet. Jeg kommer til at tænke på denne gamle reklame hver gang jeg bliver præsenteret for det, efterhånden gamle, regnestykke: 4300,- tjenes der pr. stangfanget havørred! ‘ Islændingene så lyset for 20 år siden, hvor man begyndte at opkøbe laksekvoter i nordatlanten for at få flere laks ind til de islandske […]