Fultons formel

Fultons formel, K-faktor og havørredens

Havørredens betegner forholdet mellem fiskens længde og fiskens vægt før rensning. I Danmark har vi traditionelt benyttet os af Fultons formel – en gammel sag som har mere end 100 år på bagen.

Gå direkte til beregneren

Med uændret længde giver højere vægt en bedre kondition. Med formlen kan man beregne havørredens konditionsfaktor på følgende måde:

Fultons formel

Altså vægten i gram ganget med 100 og derefter divideret med længden i centimeter opløftet til tredje potens. Et eksempel på en med neutral er en fisk på 53 cm og 1500 gram:havoerred53cm

Udfordringen ved at bruge Fultons formel er, at den netop kun tager hensyn til længde og vægt. En gydemoden hunfisk vil for eksempel ofte have en meget høj konditionsfaktor. Omvendt findes der også blankfisk, der bare er meget slanke.

Ikke desto mindre er det ofte et krav til mange konkurrencer at skal “udvise et rimeligt forhold mellem længde og vægt”, hvilket er det samme som være “i god kondition”. En skal derfor oftest som minimum have en kondition (K) på 1 eller større.

På figuren nedenfor kan du se såkaldte niveaukurver for Fultons formel, altså hvilke vægte og længder der svarer til en given konditionsfaktor.

Fultons formel

Kurverne viser hvad en vil veje ved en given længde og konditionsfaktor. © Peter Stoltze

Beregn din egen havørreds kondi her:

Du kan læse meget mere om nedgængere og andre slanke og hvordan man skal gebærde sig med dem her.

Eksempler på havørreders

konditionsfaktor

Med en vægt på hele 7,75 kg og kun 77 cm lægger denne fantastiske forårsfisk fra sig helt i toppen af K-skalaen. Hele 1,7 i K-faktor. Fanget af Michael Jørgensen 26/5-2004

Det knapt så prangende eksempel på en slank fisk – i den modsatte ende af skalaen napper jeg selv. En fisk på 78 cm og kun 4,2 kg havde inhaleret fluen uden mulighed for at få den fri uden tang. K=0,89. På trods af løse skæl afslører det store hoved og den løse bug at det er en nedfaldsfisk.