Fultons formel

Fultons formel, K-faktor og havørredens

Havørredens kondition betegner forholdet mellem fiskens længde og fiskens vægt før rensning. I Danmark har vi traditionelt benyttet os af Fultons formel – en gammel sag som har mere end 100 år på bagen.

Med uændret længde giver højere vægt en bedre kondition. Med formlen kan man beregne havørredens konditionsfaktor på følgende måde:

Fultons formel
havoerred53cm

Altså vægten i gram ganget med 100 og derefter divideret med længden i centimeter opløftet til tredje potens. Et eksempel på en med neutral kondition er en fisk på 53 cm og 1500 gram:

Udfordringen ved at bruge Fultons formel er, at den netop kun tager hensyn til længde og vægt. En gydemoden hunfisk vil for eksempel ofte have en meget høj konditionsfaktor. Omvendt findes der også blankfisk, der bare er meget slanke.

Ikke desto mindre er det ofte et krav til mange konkurrencer at skal “udvise et rimeligt forhold mellem længde og vægt”, hvilket er det samme som være “i god kondition”. En havørred skal derfor oftest som minimum have en kondition (K) på 1 eller større.

På figuren nedenfor kan du se såkaldte niveaukurver for Fultons formel, altså hvilke vægte og længder der svarer til en given konditionsfaktor.

Fultons formel
Kurverne viser hvad en havørred vil veje ved en given længde og konditionsfaktor. © Peter Stoltze

Du kan læse meget mere om nedgængere og andre slanke havørreder og hvordan man skal gebærde sig med dem her.

Eksempler på havørreders kondition

konditionsfaktor
Med en vægt på hele 7,75 kg og kun 77 cm lægger denne fantastiske forårsfisk fra sig helt i toppen af K-skalaen. Hele 1,7 i K-faktor. Fanget af Michael Jørgensen 26/5-2004
Det knapt så prangende eksempel på en slank fisk – i den modsatte ende af skalaen napper jeg selv. En fisk på 78 cm og kun 4,2 kg havde inhaleret fluen uden mulighed for at få den fri uden tang. K=0,89. På trods af løse skæl afslører det store hoved og den løse bug at det er en .