Miljømålene er naturligvis til for at have noget at sigte efter og de skal ikke BARE lempes fordi man ikke gider prioritere og finansiere en ordentlig løsning! Derfor er det skidt når Slagelse kommune vil lempe på målene blot fordi man ikke vil prioritere og financiere en ordentlig løsning

Som tidligere nævnt på denne side, så er der i Slagelse Kommune gang i et stort restaureringsprojekt i den nedre del af på Vestsjælland. Et projekt der på mange måder vil komme naturen til gode i form af kvælstoffjernelse til Storebælt, bedre levemuligheder for fugle osv.

Projektet er imidlertid udformet således, at de udtrækkende ørreder vil skulle passere igennem stillestående vand hvor gedderne vurderes at ville tage 25% af fiskene (jvf DTU Aqua). 25% af en bestand som er historisk ringe. Der var ellers forslag som kunne imødegå dette tab, men kommunen har ikke villet betale prisen (ca 4-5 millioner).

Dette var blandt andet medvirkende til at den lokale udsætningsforening UFV95 – vandløbspleje på Vestsjælland sidste år smed håndklædet i ringen og opgav arbejdet med at reetablere ørredbestanden i Tude å.

PROBLEMET FOR KOMMUNEN

Desværre for kommunen så anbefaler DTU Aqua ”Ørredindekset” til at bedømme kvaliteten af et vandløb og på trods af at kommunen har afsat 1,5 millioner til at forbedre de fysiske forhold i åen, så er man alligevel bange for at projektet vil betyde at kommunen ikke kan leve op til miljømålene.

LØSNINGEN – DISPENSATION

Steen Olsen tager sagen op i byrådet

Hvad gør man så? Ja – så søger man selvfølgelig bare om dispensation. Ikke blot for små dele af vandløbet men for hele åsystemet.Heldigvis har det lokale byrådsmedlem Steen Olsen grebet fat i sagen og løfter den på aftenens byrådsmøde. Læs om punktet her.

Ud fra dette ser det ud til at man fra forvaltningens side har benyttet sig af diverse krumspring for at trykke et prestigeprojekt igennem uden at sikre åens øvrige velbefindende.

Så – det bliver meget spændende at følge udviklingen i den kommende tid. Slagelse kommune har det med at gøre sig uheldigt bemærket når det drejer sig om at passe på Tude å (husker i historien hvor kommunens entreprenører gravede gydebanker op?)

PÅ NATIONALT PLAN

Med de nationale briller på, så er det helst ikke noget der skal vinde indpas rundt omkring i de forskellige danske kommuner. Miljømålene er naturligvis til for at have noget at sigte efter og de skal ikke BARE lempes fordi man ikke gider prioritere og finansiere en ordentlig løsning! Så – det må være en ommer Slagelse!