EU forbyder undervandsjagt om natten

Undervandsjagt om natten bliver forbudt. Det står klart efter at EU-parlamentet netop har vedtaget en ny fiskeripolitik.

Snakken har gået højt

I de mange danske lystfiskergrupper på Facebook, diverse lystfiskerfora, blogs osv har debatten ofte gået skyhøjt når talen er faldet på undervandsjagt efter om natten.

Nogle indlæg har ikke lagt fingrene imellem, men hårdt råbt på et totalt forbud imens andre har været lidt mere dialogsøgende i debatten

Men nu tyder noget altså på at der kommer et forbud via EU. Angiveligt er det for at harmonisere reglerne indenfor EU og da man længe har haft forbuddet i middelhavslandende, har den spanske kommissær presset på for at forbuddet kommer til at gælde i hele EU

i fremgang

Der er næppe nogen tvivl om, at netop natjagten efter har været en medvirkende faktor i forhold til den voldsomme vækst UV-jagten har været inde i de seneste år.

Og herfra har oplevelsen været, at sporten meget hurtigt har opnået en høj grad af selvjustits som tilsvarer den man oplever indenfor lystfiskeriet. Man har sågar indført en frivillig bag-limit, hvilket vi lystfiskere faktisk godt kunne lære noget af.

Det er mange steder lykkedes at få de nye UV-jægere involveret i elfiskeri og vandpleje i det øjeblik det er gået op for dem at der skal sås for at der kan høstes.

forbud undervandsjagt EU
Aftaleteksten efterlader ingen tvivl: “Restriktioner på fiskeri med harpuner: Det skal være forbudt at jage med harpuner i forbindelse med dykning med flasker ELLER om natten fra solnedgang til solopgang”

Påvirker UV-jagt havørredbestanden?

Når det er sagt, så er der for mig ingen tvivl om at UV-jagt om natten rammer havørrederne på en uheldig måde og på et uheldigt tidspunkt. UV-jægernes topsæson synes at være tæt på fredningen sidst på efteråret og der har været en tendens til at store farvede hunhavørreder er blevet skudt tæt på fredningen.

Som det er beskrevet her, så er netop disse store hunner meget meget vigtige for bestandene og vi har som fluefiskere sværere ved at kroge og fange disse fisk på dette tidspunkt. De er på det nærmeste gået i en form for dvale i modsætning til hannerne som begynder at udvise territorial adfærd.

Omvendt har UV-jægerne muligheden for at se om en fisk er farvet eller blank inden de skyder den. Og vi har som lystfiskere et gevaldigt problem med den “fælles” selvjustits idet der hjemtages rigtig mange store og farvede havørredhunner fra åerne – såeeh…

UV-jagtens fremtid

Det er svært at spå om hvad der kommer til at ske fremadrettet. Nogle vil helt klart lægge UV-grejet på hylden. Andre vil i højere grad opsøge jagten om dagen med de noget større udfordringer det angiveligt medfører.

Det betyder at vi måske i endnu højere grad vil komme til at krydse klinger med det dykkende folk, da det må antages at være langt fra alle kystfluefiskere som dyrker natfluefiskeriet.

Som nævnt tidligere, så skal der være plads til os alle. Den gensidige respekt for at andre har andre præferencer end en selv skal være til stede – så længe tingene foregår på under hensyntagen til god etik (whatever that is 🙂 )

Der er ingen tvivl om at vi kommer til at høre meget mere om dette i den kommende tid for det er virkelig en debat som har skabt megen røre.

Hele aftaleteksten kan læses her

En podcast fra Undervandsitetet går tæt på nyheden med UV-jægernes øje

Update august 2019: Forbudet træder i kraft 14. august 2019 jvf Fiskeristyrelsen

Skriv et svar