For præcis 2 år siden landede kriterierne for udtagelse af og ved den lejlighed var Mette Abildgaard, daværende miljøordfører for Det Konservative Folkeparti, en tur forbi  Facebook-gruppen ”Bevar de forhadte vandløb”

Reaktionerne i gruppen op til havde været voldsomme. Det oprindelige udkast til kriterier betød, at næsten ingen ville være i farezonen, men der var tegn i sol og måne på, at de oprindelige kriterier var blevet rettet til politisk, fordi landbruget var blevet lovet nogle kilometer vandløb. Mette Abildgaard forsøgte at gyde olie på vandene bl.a. med ordene:

” En lille andel af vil ryge ud, primært smalle og gravede grøfter, der ofte vil være bygget som afvandingskanaler. Kunstige og stærkt modificerede vandløb. Ingen vandløb som har en miljømæssig værdi eller potentiale mister den beskyttelse, der ligger i at være omfattet af vandområdeplanerne.”

Mette Abildgaard ser på vandløb
Mette Abildgaard på tur med grusbandeleder Rune Hylby

Vandrådene bliver ikke hørt

Den seneste tid har vi været vidne til at det ikke holder stik og nu er 917 km så på vej ud af vandområdeplanerne. Der har været masser af opslag om det i Facebookgruppen og senest en artikel i Altinget, hvor man har interviewet 3 sekretærer fra jyske vandråd.

Her var udmeldingerne, blandt andet fra Ringkøbing Fjord , at 81 kilometer faktisk bør blive i vandplanerne.

”Men dem har regeringen alligevel pillet ud. Og det er vi selvfølgelig meget uforstående over for. For vi har brugt rigtig meget tid på at gennemgå vandløbene i forhold til de kriterier, der er udstukket fra ministeriet. Fokus bør være på, at det er de rigtige vandløb, der pilles ud, og ikke det rigtige antal kilometer,” sagde Lene Moth fra Vandrådet

Jakob Ellemann-Jensen begrundede i november udtagningen af de 1000 kilometer med, at de ikke har nogen naturmæssig værdi eller potentiale, og at der kun er tale om lige og gravede vandløb.

Men det billede kan Lene Moth fra Ringkøbing Fjord slet ikke genkende.

”Vi har været inde at vurdere samtlige vandløb, og en del af vandrådets medlemmer har ovenikøbet været ude at kigge på dem. Og der er altså et potentiale for, at de kan nå god naturtilstand. Nogle har faktisk allerede nået målopfyldelse,” siger hun.

Billedet gentager sig omkring Horsens Fjord :

”De er typisk små gyde- med rigt insektliv, der bliver skåret fra. Vandrådet har i hvert enkelt tilfælde vurderet, at der er et potentiale i det enkelte vandløb. At det kan blive godt,”

Og omkring Randers:

”Regeringen har ikke i særlig høj grad lyttet til, når vi ud fra vores lokalkendskab har ment noget andet end ministeriet. Vi har meldt en hel del ind, der bør blive i vandplanerne, fordi der er naturpotentiale. Men de er blevet taget ud alligevel,”

Der falder også hård kritik på det faktum, at medlemmerne har brugt rigtig meget tid på vandrådsarbejdet – et arbejde som der mange steder er blevet set bort fra:

“Det er respektløst, når man beder mennesker om at lave et stort stykke arbejde, og så lytter man kun til 25 procent af de forslag, vi er kommet med,”

”Man kunne få den tanke, at det har været afgørende for resultatet, at Miljøstyrelsen og ministeren har lovet, at der skal omkring 1000 kilometer ud.” siger Niels Rauff fra vandrådet omkring Horsens Fjord.

Oppositionen undrer sig

Den 18. december 2018 har Altinget så taget fat i oppositionen som forventeligt ikke er begejstrede: 

Christian Rabjerg Madsen (S)

”Vandrådene har det lokale kendskab, og der er en grund til, at man beder dem indstille, om et har potentiale for at nå en god naturtilstand. Det virker, som om miljøministeren har været mere optaget af at nå et pænt, rundt tal end at tage størst muligt hensyn til naturen,”

Og fra Christian Poll (A) lyder det:

”Jeg er ikke i tvivl om, at jeg lytter mere til vandrådene end til ministeren. Det er vandrådene,der har viden om vandløbene i virkeligheden. Ministeren bør lytte til sagkundskaben,”

Og fra Øivind Vilsholm (EL):

”Jeg synes, det er stærkt problematisk, hvad der kommer fra vandrådene. Det virker, som om det ikke er undersøgt til bunds, hvad kvaliteten er i de vandløb, der er ved at blive taget ud,”

Meldingerne fra oppositionen er selvfølgelig relevante men næppe overraskende. Vi er mange vandløbselskere som savner en udmelding fra Det Konservative Folkeparti.

Konservative bør lytte til deres vælgere

Der er ingen tvivl om,at der banker et grønt hjerte i Mette Abildgaard. Hun er virkelig trådt i karaktér mange gange og har f.eks gået foran i arbejdet med at få fritaget Øresund for sandsugning. Man fornemmer også at hun mente hvad hun skrev i Facebookgruppen for 2 år siden.

Imidlertid er der løbet meget vand i åen siden. Mette Abildgaard er på barselsorlov og hendes ordførerpladser overtaget af …. ”Ja af hvem egentlig?”, kunne man spørge mig selv.

En hurtig Googlesøgning kan afsløre at det pt er en Erik Lund. En person der ikke har gjort megen væsen af sig, så mon ikke han har fået den plads med det formål at være mere anonym end Mette?

Erik Lund Miljøordfører
Erik Lund – De konservatives anonyme miljøordfører

Men som man kunne læse på Altinget den 17. december, så mener 36 % af de konservative vælgere at ”Miljø og Klima” er det vigtigste emne i den kommende valgkamp – kun overgået af Skattepolitik (39% -grafik herunder).

Konservative vælgere prioriterer Miljø- og klimapolitik
De konservative vælgere sætter Miljø og Klima højt på dagsordenen.

Søren Pape har tidligere meldt ud at man ikke vil have det grønne som en mærkesag frem imod valget. 

Men er det nu klogt? Er det klogt at sætte en anonym miljøordfører ind som barselsvikar for Mette, når man har en vælgerskare der tænker forholdsvist grønt?

Er det klogt IKKE at forholde sig til at en lang række værdifulde vandløb, som er alt andet end grøfter og afvandingskanaler, er på vej ud af vandplanerne?

“Ordentlighed” står for fald

Bottomline er: Vi savner en udmelding fra de konservative. Det var dem der fik reddet de 10.000 km vandløb – hvilket vi er mange der har sat stor pris på. Men det var også dem, der lovede at det ville være gravede grøfter og drænkanaler som ville ryge og ikke naturlige med masser af økologisk potentiale

Partiet brøster sig af ordentlighed, men det er ikke ”ordentligt” at holde deres grønne vælgere for nar!

Skriv et svar