havbrug færøerne

Efteråret hærger, og traditionen tro har der endnu en gang været udslip fra Musholm havbruget

havbrug på færøerne

på Færøerne (fra WikiMedia)

Orientering fra Musholm

Musholm  har den 27.10.18 sendt følgende orientering til myndighederne om udslip af regnbueørreder:

Fredag den 26.10 blev Musholm orienteret om, at lokale fiskere havde fanget 50 – 100 stk. store regnbueørreder. Vi iværksatte straks samme dag dykker-inspektion på vores i Storebælt. Sigtbarheden i vandet var meget dårlig. Der blev dykket frem til sidst på eftermiddagen uden at finde nogen skader. Dykkerinspektionen blev indstillet, da det blev mørkt.

Lørdag den 27.10 har vi fået nye meldinger om fangst af regnbueørreder, men det har ikke været muligt at foretage dykkerinspektion pga. vejret og dårlig sigtbarhed i vandet.

Søndag den 28.10 har vi indkaldt mere disponibelt mandskab og flere dykkere til at foretage yderligere dykkerinspektioner for at få lokaliseret og udbedret skaden.

Der har været foretaget rutinemæssige dykkerarbejder og -inspektioner på Musholm havbrugene tidligere på ugen uden, at der har været observeret forhold, som kan forklare tab af fisk. Der har ikke været registreret uheld i forbindelse med det daglige arbejde, høst af fisk og fodring på havbrugene.

På nuværende tidspunkt kan vi derfor ikke redegøre for årsagen til de mistede fisk,  hvor skaden er opstået eller give et kvalificeret estimat på antal mistede fisk.

Denne orientering er fremsendt til myndighederne og til de lokale sportsfiskerforeninger, i Vejle og Danmarks Fiskeriforening. Vi beklager hændelsen. Så snart vi har identificeret skaden, fremsender vi yderligere information.

Opdatering 31/10-2018

Søndag den 27.10.18 er der gennemført dykkerinspektion på havbrugene ved Musholm. Der blev fundet 2 mindre skader på netburene, som blev udbedret.

På Musholm Vest blev der ikke observeret omkring havbruget uden for netburene. På Musholm Øst blev der observeret og fanget 1 regnbueørred omkring havbruget uden for netburene. Under fodring er der i weekenden og frem til nu ikke registreret manglende aktivitet i nogen netbure, hvilket normalt er en indikator, hvis der mangler fisk.

De samlede meldinger om fangster fra erhvervs- og fritidsfiskere er ca. 400-500 stk. frem til og med tirsdag den 30.10.18, hvor der i går kun var meldinger om få fisk. På baggrund af fangstrapporterne, de aftagende fangster og de små skader, som er observeret og udbedret, antager vi, at det samlede tab udgør ca. 1.000 – 1.500 stk.

Opdatering 1/11-2018

Kysten er nu, efter nogle dages kraftig pålandsvind, fiskbar igen og vil være det hen over weekenden.

Opdatering 10/11-2018

Der meldes om mange fisk i Kalundborg fjord omkring Havnemark og stykket mod øst.

Mere info om og udslip

Læs om hvorfor det er skidt for vores når der sker sådanne udslip.

I tvivl om hvordan man lettest fanger regnbueørrederne, så læs Frederik Lorentzens artikel i Sportsfiskeren

Plot dine fangster her

Vi prøver at få et interaktivt kort op at stå hvor fangsterne kan indrapporteres, så vi kan hjælpe hinanden med at få fisket regnbueørrederne op. Sørg for at bruge det og lade nu være med at omdøbe det eller på anden måde hærge det. Alle har fuld redigeringsret, så hvis det bliver smadret ryger det af igen. Så ikke flere indrapporteringer af denne slags tak 🙂

Sådan gør du

  1. Klik på “fuldskærmsikonet” øverst i højre side
  2. Klik på “redigér”
  3. Klik på “Tilføj markør” (det midterste ikon under søgelinien)
  4. Placér markøren og udfyld relevant information som tidspunkt og hvor mange. Samt eventuelt en kort rapport.
  5. That´s it

Pas på de små

De små er i overtal på kysten pt. De kom ud af åerne som smolt i foråret og kaster sig nu frådende over alt der rør sig. Pas godt på dem, væd hænderne inden genudsætning og gå evt op i en større krogstørrelse.

Indlægget opdateres løbende

 

Skriv et svar