Gode arbejdsvilkår for fiskerikontrollen er 100% vitalt hvis vi skal det ulovlige garnfiskeri mere til livs. Der kan opsættes masser af gode regler for både garnfiskere og lystfiskere. De vil givetvis virke men virkningen vil være langt større hvis Fiskerikontrollen tilføres flere midler og mandskab. Desværre blev det sidst til beskæringer i stedet og det ligger næppe lige for at der tilføres flere ressourcer til fiskerikontrollen.

Men – vi kan faktisk som kystfiskere være med til at hjælpe!

Lidt tal fra Fiskerikontrollen

Hvis man tager et kig på den seneste rapport om Fiskerikontrollens aktiviteter , kan man se lidt spændende tal:

fiskerikontrollen på arbejde

Gamle jernrør er blevet brugt til at fastgøre et ulovligt . Fiskerikontrollen rykker ud.

Antallet af kontrolforretninger steg fra 1.990 i 2015 til 2.056 i 2016, hvilket svarer til en stigning på 3 %. I 2016 blev der gennemført kontrol af 6.322 fiskeredskaber, hvilket var 70 flere redskaber end i 2015, svarende til en stigning på 1 %.

Envidere kan man læse:

Andelen af kontrollerede redskaber, der blev taget i bevaring, faldt fra 32 % i 2015 til 25 % i 2016. På trods af et fald i overtrædelsesfrekvens vurderer Landbrugs- og Fiskeristyrelsen fortsat at niveauet for ulovlige redskaber er højt. En medvirkende årsag til, at fiskerikontrollørerne er i stand til at tage en stor andel af de kontrollerede redskaber i bevaring, vurderes at være, at der i stadig større grad modtages flere konkrete og præcise anmeldelser om ulovligt fiskeri.

Og videre:

I følgende undergrupper er der sket en væsentlig udvikling fra 2015 til 2016:
Der er et fald i antallet af sager om ulovlige redskaber (148 til 131)
Der er en stigning i antallet af sager om fiskeri i fredningsbælter (46 til 67)
Der er en stigning i antallet af sager om garnfiskeri indenfor 100 m af land/nedgarnsbælte (39 til 74)

Altså en tendens til at ulovlighederne rykker mere kystnært og ind i fredningsbælterne!

Og det er netop HER vi som kystfiskere kommer ind i billedet

Lav organiserede garnkontroller!

Som ung teenager var jeg med i en lystfiskerforening, hvor vi havde et fantastisk samarbejde med den lokale fiskerikontrollør. Han var med ude når vi elektrofiskede efter moderfisk og så med egne øjne hvor meget der blev arbejdet for at hjælpe bestanden. Derfor var det også let at få ham med på idéen om selvorganiserede garnkontroller:

Fiskerikontrollen - Mariager Fjord

Et gydevandløb i er blevet spærret af et ulovligt garn

På udvalgte dage (typisk op til helligdage eller weekends) afpatruljerede vi 40-50 km strand ind under aften. Det foregik i små hold på 2-3 mand og hvert hold noterede sig hvor der blev sat ulovlige garn. Man mærkede dem af med en eller anden form for afmærkning, således at de let kunne findes senere. Vi gik aldrig alene – dels for selskabets skyld – men mere for det tilfælde at garnfiskerne skulle spotte vores ærinde. Den lokale tidligere jægersoldat fik derfor altid fornøjelsen af patruljerne omkring det lille fiskerleje – men stadig sammen med en anden 🙂

Når mørket var faldet helt på, holdt man status og de gange (læs:altid) hvor man havde set garn, blev fiskerikontrollen kontaktet. Kontrollerne var aftalt i forvejen, så kontrolløren kunne nyde sin aften hjemme indtil vi ringede til ham. Dengang fra de berømte “slæbbare” mobiltelefoner, som kostede en bondegård og en dårlig ryg og belastede foreningens budget.

Fiskerikontrolløren dukkede så op og vi kunne så tage ud til garnene og få dem trukket på land.

Dengang røg garnene på politiauktion hvor fiskerne så kunne tilbagekøbe dem få dage efter. I dag destrueres de.

I dag

I dag har vi langt mere teknologi til rådighed – også som privatpersoner. Med mobilen kan alle holde kontakt med hinanden. Med Facebook kan vi organisere os i lokale grupper der kan rykke ud. Men det er vigtig at have kontakten til den lokale kontrollør og få ham med på idéen, således at der kan handles på ulovlighederne.

Man kan også tage skridtet videre og afvente at garnene røgtes. Som det skete ved Uggerby å for få år siden.

Men det er klart at det kræver en noget større indsats, men såfremt man finder en høj koncentration af ulovlige garn på ét sted, kan man overveje om ikke det er besværet og ventetiden værd.

Under alle omstændigheder kan og bør man ALTID anmelde ulovlige garn. Det kan gøres her eller på tlf 7218 5609

Skriv et svar