Lakselus eller karpelus?

er kommet i fokus med de udvidede tilladelser til etablering af i Danmark. DTU Aqua har fået til opgave at følge udviklingen. Vi ser her på hvordan DU kan hjælpe til og kommer med råd til hvordan du kan skelne lakselus fra dens mere ferske fætter – karpelusen.

Problematikken omkring lakselus – kort fortalt

I foråret blev der via lov L111 givet tilladelse til at etablere flere havbrug i de danske farvande. Det kan ske såfremt man samtidig opretter kompenserende tiltag i form af tangproduktion og/eller muslingeproduktion. Det er begge tiltag som teoretisk set skal kompensere for den øgede udledning af kvælstof og fosfor som følger med en øget havbrugsproduktion.

lakselus Lepeophtheirus salmonis

Lakselusen (Lepeophtheirus salmonis) kan kendes fra karpelusen på at den er brunlig hvor karpelusen er grønlig. Karpelusen får heller ikke lang hale som lakselusens hunner gør.

I forbindelse med de mange samråd og høringer, blev der fra DTU Aquas side gjort opmærksom på at øget produktion kan føre til en højere koncentration af lakselus (Lepeophtheirus salmonis).

Lakselusen er nærmest blevet verdenskendt pga dens enorme effekt på de norske laksehavbrug. Her har den ført til milliardtab og øget brug af medicin. Medicin som desværre afgives til omgivelserne med katastrofale følger for det øvrige dyreliv i de norske fjorde.

Det har ligeledes ført til tilbagegang for de vilde norske og havørredstammer.

Lakselus går også på regnbueørrederne som opdrættes i havbrug i Danmark. Dog rammes de ikke helt så hårdt som laksene gør.

En del af forklaringen på dette er, at de eksisterende havbrug i danmark ligger relativt langt sydpå i det danske farvande. Det betyder at saltholdigheden er lav – og det tåler lakselusen ikke så godt.

Med de nye tilladelser er der frygt for at der vil blive etableret havbrug i områder, hvor lakselusen trives bedre. Og faren ved dette består i, at der så er højere risiko for at vores vilde stammer af laks og rammes.

En stor havørred eller laks kan under normale omstændigheder fint klare enkelte lus på sig. Værre ser det ud med de udtrækkende smolt. Hvis en fisk på 17-20 cm rammes af 10 lus kan de betyde døden for den

Opdatering af DTU Aquas app

Henover sommeren har DTU Aqua opdateret deres app “Fangstjournalen”

Det betyder, at der nu er mulighed for at indrapportere om der er lakselus på de fisk man har fanget. Og hvor mange der er tale om.

screen-dump_fangstjournalen

Fangstjournalen giver nu mulighed for at indrapportere om der er lakselus på ens

Er du i tvivl om hvordan du gør, så kan du se denne lille video

Sørg for at bruge appen og brug den så præcist som muligt. Ud over problematikken med lakselusene, så er den med til at give forskerne et langt bedre indblik i hvordan vores havørredbestand har det rundt omkring. Og bare rolig – det er KUN forskerne der får dine hemmelige fiskepladser at se. Med mindre du selv ønsker noget andet

Men – så er der også karpelus!

Det er jo alt sammen meget godt. Men pas på!

karpelus på havørred

Pas på efterligninger. Karpelusen er også en lille lus. Men den er grønlig og uden hale. : Martin Harregaard

Jo længere ned i de brakke vande vi kommer, desto større chance er der for at støde på lakselusens fætter – karpelusen (Argulus foliaceus).

Tidligere på året gav den en del opmærksomhed

Jeg selv og andre fangede en del fisk omkring og Falster med disse små lus på. Martin Harregaard tog kontakt til DTU Aqua som mente at der var tale om unge lakselus.

Det viste sig dog at være karpelus – en anden parasit som ses meget på (tadaaah) – karper og andre ferskvandsfisk.

Karpelusen kan give massive problemer i P&T søer, men jeg har pt ikke kunne opspore litteratur om hvorvidt de giver problemer i havbrug.

Det er dog et dyr som på mange måder minder om lakselusen. De sætter sig på fisken og rasper hul i skindet. Og spiser så løs af det lækre kød. Bliver der for mange af dem bliver det naturligvis et problem for fisken.

Hvad gør man så?

Hvad skal man så gøre i forhold til appen. Skal man indberette dem som lakselus eller ej?

Jeg har skrevet til Christian Skov, som er ansvarlig for appen, for at høre hvordan man skal forholde sig. Personligt mener jeg at det er vigtig information at få samlet ind og vil derfor råde jer til at notere dem som lakselus, MEN så skrive en note om at der er tale om karpelus.

Christian er pt på ferie, men jeg skal opdatere bloggen når jeg får svar fra ham.

Christian giver mig ret i at det er en god ide blot at notere at der er tale om karpelus.

Hvor findes karpelusen så?

Ja det er jo et godt spørgsmål, som jeg ikke har kunnet finde svar på i litteraturen. Jeg ved at den findes omkring Møn og Falster, men ellers er jeg helt blank. Jeg er ikke selv stødt på den andre steder.

Men den er set ved saliniteter på 10-12 promille, så der er god grund til at tro at man også kan støde på den på Sydfyn, osv.

Som du kan læse i kommentarerne, så er der fanget fisk i Isefjorden med BÅDE karpelus og lakselus

Har du set den nogle steder? Smid en kommentar – og husk så at få indberettet dine fisk og dine lus 🙂

1 Kommentar Lakselus eller karpelus?

  1. MIchael V. larsen

    Jeg fik selv en hø, i Isefjorden i lørdags, med både den brune lakselus og flere grønne karpelus. Blot til info.
    DSF, har jeg desuden også kontakt til, med indberetning af registrerede tilfælde og til en direkte kontakt person.
    både UT her, samtMartin Harregaard og Klaus Jepsen, har gjort opmærksom på flere forummer med “lus”. I kraft af at vi fik flere fisk med lus.

    Michael V. larsen,. Fb” kystfiskeri på vestjæalland”

Skriv et svar