garnfiskeri kystfluefiske havørre

I forbindelse med revideringen af bekendtgørelsen for fiskeriet på Sjælland er der nu kommet mere konkrete forslag om fangstbegrænsninger på banen. Seatrouting.com har set nærmere på dem og lægger op til endnu en lille meningsmåling.

Et opslag fra Fishing Zealand

fangstbegrænsninger havørred garn I et opslag på Fishing Zealands hjemmeside har formanden for Verner Hansen opridset de forslag som de organiserede sportsfiskere er kommet med.

Seatrouting.com har tidligere gennemført en lille uofficiel undersøgelse. Den blev desværre ramt af et mindre teknisk problem undervejs. Der var imidlertid ikke noget at udsætte på hvorvidt undersøgelsen var repræsentativ eller ej.

Eller – det vil sige – da denne blog primært henvender sig til til fluefiskere, må man antage at der har været en overvægt af fluefiskere der har stemt. Hvorvidt det skævvrider afstemningen eller ej er en anden sag, som vi nok ikke bør indlede en diskussion af her.

I hvert fald var der en klar tendens til at de der havde stemt var åbne overfor en eller anden form for begrænsninger for os som sportsfiskere. Kun 4% ville ikke medvirke til nogle begrænsninger

I Facebookopslaget til FZ opslaget har jeg kort diskuteret den gamle afstemning og mener nu at det er aktuelt at gentage den – denne gang i en lidt anden udgave.

De foreslåede fangstbegrænsninger

Sportsfiskerne har foreslået følgende fangstbegrænsninger som skal gælde for BÅDE sports-, fritids- og erhvervsfiskere:

 • Der er behov for nye fredningsbælter ved en lang ræk­ke nye , hvor der nu er kommet havørredbestande samt ved vandløb med indtræk af brakvandsrovfisk.
 • Der er behov for reguleringer af fredningsbælter og be­stemmelserne for redskabsfiskeri i en række konkrete om­råder, – først og fremmest i de sydsjællandske fjorde og Kø­ge Bugt.
 • For at øge havoverlevelsen for generelt bør der indføres en daglig fangstbegrænsning på tre havørreder pr. fisker pr. dag, som skal gælde alle fiskeriformer. Sammen med den daglige fangstbegrænsning må hver fisker kun hjemtage en større end 60 cm.
 • Fredningen af farvede havørreder i saltvand bør forlænges så fredningsperioden bliver fra 1. oktober til 1. marts kom­bineret med et forbud mod at bruge ørredgarn i frednings­perioden.
 • Der bør indføres daglige fangstbegrænsninger for brak­vandsrovfisk kombineret med et vinduesmål – det vil sige, at kun aborrer og gedder indenfor et vist størrelsesinterval må hjemtages. Begrænsningerne skal gælde for alle fiske­riformer.

Og så til afstemningen

Lad os nu sige at dette er én samlet pakke. Enten kan man lide hele pakken eller også kan man ikke. Man kan ikke udvælge dele af den. Så er det simple spørgsmål følgende:

fangstbegrænsning havørreder garn danmark

Afstemningen er slut!

Fangstbegrænsninger i resten af Danmark?

Som i den første afstemning er det ikke blot af betydning for sjællandske fiskere. Sjælland er aktuel pt fordi det nu er tid til at se på de sjællandske bekendtgørelser. Jeg mener personligt at det der kommer til at ske på Sjælland vil danne grundlaget for de fremtidige bekendtgørelser i resten af landet. men det står 100% for min egen regning.

Go on – make your choice! Og del gerne, så vi kan få gjort afstemningen så repræsentativ som muligt.

Og tag gerne diskussionen herunder eller på Facebookopslaget

 

Update 7/11-2018

Magnus Heunicke (S) har oktober 2018 rettet spørgsmål til fiskeriminister Eva Kjer Hansen om, hvornår en ny bekendtgørelse kan forventes i høring. Efter flere forsinkelser var den forventet i høring i 3. kvartal 2018, men nu forlyder det, at en høringsfase først kan forventes i løbet af 1. halvår 2019:

Jeg er enig i, at regelsættet om fiskeri og fredningsbælter ved Sjælland er vigtigt. Jeg har samtidig forstået, at alle interessenter er interesserede i en grundig proces vedrørende dette regelsæt. Jeg har derfor instrueret mine embedsmænd om snarest muligt at gå videre med sagen. Jeg forventer på den baggrund, at revision af reglerne om fiskeri og fredningsbælter ved Sjælland kan sendes i høring i første halvår 2019.

Vi må altså endnu en gang væbne os med tålmodighed.

30 kommentarer til “Fangstbegrænsninger på vej på Sjælland – ja eller nej?

 1. André Medborg siger:

  Har stemt nej fordi der skydes forbi målet! Jeg har aldrig forstået hvorfor Sportsfiskere og Lystfiskere skæres så meget over samme kam. Stangfiskere af nogen art vil aldrig fange bare i nærheden af de mængder som netfiskere hiver op. Derfor bør bør hele problemet kunne løses ved at sænke prisen for stangfiskere, men samtidig hæve den betydeligt for netfiskere. Det er kun fair hvis der ses isoleret på mængden der fanges og så har vi slet ikke talt om de mængder der sælges “privat”.

  Kald det “STANGFISKERE” OG “NETFISKERE” Det kan alle forstå!

  En netfisker kan ikke styre hvor meget der går i nettet, men han kan styre hvor, hvor mange og hvor lange nettene er. Det giver bedre mening at betale for mængden af net der anvendes fordi det direkte hænger sammen med mængden der fanges og dermed hvor meget der skal udsættes.

  Turister fisker med stang – ikke med net! Mere kontrol og højere bøder ville gavne. Handling på tip om ulovlige garn bør prioriteres.

  H.
  André

  1. seatrouting siger:

   Uden at jeg tror at tallene i denne udnersøgelse er 100% repræsentative (jeg tvivler på at de der fisker ulovligt har indberettet), så tror jeg ikke at man skal undervurdere de mængder der fanges på stang. Og i det lys tænker jeg at stangfiskere ikke rammes ret meget i forhold til garnfiskerne.

   http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2011/12/111214_havoerredfangster_2010_1_million

   Og med hensyn til netfiskerne, så viser erfaringerne fra Bornholm at de fortrækker og finder andet at fiske efter – i hvert fald nogle af dem.

   Men ja – øverste punkt på ønskelisten må være bedre og mere effektiv Fiskerikontrol – og meget gerne højere bøder. Sammenholdt med disse nye regler (hvis de vedtages) så ser det virkelig lyst ud for vores bestande.

   Tak for indspark 😉

 2. Henning Søder siger:

  Af princip så har jeg det efterhånden sådan med alt der kommer fra DSF og FZ ikke kan handle om noget der gavner os som kystfiskere ! Tag nu bare forbundet mod fiskeri med levende agn,var nogen som havde bedt om dette forslag ? Hvorfor er det ikke snart gået op for DSF at hvis de vil samle folket så skal de lytte til dem og ikke modarbejde stangsvingernes interesser ! Hvad har de tilbage af stødter her på Øen 1828 ud af 70.000 licens betalere ? Derfor er deres forsøg på styre hvad der skal ske her på øen et desideret overgreb begået af et mindretal som 90% vedkommende bor i enden landsdel ! FZ er ikke en interesse organistion som vil os stangsvingere noget godt ! Det er kun oprettet for at manden bag kan leve af vores hobby og ikke for andet ellers var der vel adlelerede lavet tiltag for et bedre fiskeri på alle fronter ?
  Mht til garn så var det i sin tid meneingen at vi skulle importere de svenske regler med 300m garnfri zoner den længere frednings-tid på farvede fisk har også været fremme og der har også været tale om decideret frikøb af garn pladser feks 2 km garnet i Køge bugt for at fremme tilgangen til selvforsynende reproduktion
  Ligeledes har der også været fremme at der skulle flere penge til fiskeri kontrol og uddannelse af disse da det ikke helt tilnærmelsesvis fungerer endnu på trods af mange tiltag
  Jeg forstår ikke helt begrænsningen på at hjemtage hø fanget på kysten da jeg selv personligt aldrig har taget mere end jeg kunne spise og der er jo en dag igen i morgen så hvorfor tage mere end en fisk ? Der hvor jeg tror fremtiden bringer store problemer for vores hobby er dyre værns organistionerne hvis de først for øjnene op for hvor mange fisk som ikke overlever at blive genudsat så har vi seriøst et problem

  1. seatrouting siger:

   Den udvidede fredning af farvede fisk er jo netop med i forslaget, så jeg forstår ikke din kritik?

   Og med hensyn til FZ så får de jo deres penge fra medlemskommunerne, så du skal nok nærmere indtænke kommunerne som primærinteressenter end os lystfiskere. At vi så også får meget godt ud af arbejdet er jo kun et plus.

   Helt enig i at det ville være fantastisk med flere midler til en bedre fiskerikontrol. Desværre blæser de politiske vinde ikke i den retning pt, da ministeriet netop er blevet beslåret yderligere økonomisk.

   Mht begrænsningerne på 3 fisk pr. dag tror jeg det er vigtigt at huske på at det også gælder garnfiskerne. Og hvis beretningerne fra Bornholm holder stik, så har det fået en del garnfiskere til at fiske efter andre fisk.

 3. mik olsson siger:

  Klart NEJ herfra : 1) der er en 1oo meter garnfri zone fra land målrettet til beskyttelse af havørred. At der så ikke er nogen/ nok kontrol er en anden problematik. 2) Hvis Fishing Zealand/ DK sportsfiskerforbund vil gør sig til talsmand for udvikling af fisketurismen så sæt kvote på hvor meget turisterne må fange. 3) Hvis I virkelig vil gøre noget “bestandsbevarende” så stop fiskeriet efter opgangslaks i de lakseførende Åér og fiskeriet efter gyde torsk i bl,a øresund.

 4. Kjeld Willerslev siger:

  Endnu en lille ”undersøgelse”, som da heller ikke er repræsentativ, men det skal vi jo ikke drøfte 🙂

  Dertil har den en betydelig mangel, nemlig om det i virkeligheden giver mening med de nævnte fangstbegrænsninger. Vi ved mig bekendt meget lidt om årsagerne til, at vi, ifølge Fishing Zealands undersøgelse, har en lav overlevelse af havørrederne i saltvand, hvis vi altså har det. Vi har vel heller ingen grundig forskning, som fortæller om de mulige årsager til den formodede lave overlevelse. Ville det ikke være fornuftigt at få DTU Aqua til først at undersøge det, inden vi laver begrænsninger. Hidtil har DTU jo sagt vandløbspleje er vejen, ikke fangstbegrænsninger.

  En anden mangel i din ”undersøgelser” er, at du forudsætter, at fritidsfiskerne får et forbud mod at bruge ørredgarn i en fredningsperiode fra 1. oktober til 1. marts. De vil ikke have det forbud, og får de ikke det, så har vi lystfiskerne måske ligefrem pålagt os selv en begrænsning, som vi ikke kender virkningen af.

  1. seatrouting siger:

   Hvis begrænsningerne kun gjaldt lystfiskerne ville jeg give dig fuldstændig ret. Men nu gælder de jo også for garnfiskerne og hvis man skal tro beretningerne fra de lokale fra Bornholm så HAR de haft en effekt i og med at folk vælger at fiske efter noget andet. Og ja – jeg ved godt at der er mange som fisker ulovligt og at vi mangler mere kontrol. Men det er altså ikke alle garnfiskere som fisker ulovligt.

   Mht om den udvidede fredningsperiode kommer igennem. Det er svært at sige. Men med denne pakke af forslag så er der jo noget at handle med. Vi kan som lystfiskere sige ” se – vi vil gerne gå forrest og hjælpe bestandene og begrænse vores fiskeri ( jeg vil næsten ikke kalde det en begrænsning) . Men vi forventer så også opbakning fra andre interessenter”.

   1. Kjeld Willerslev siger:

    Begrænsninger for garnfiskerne gælder kun på Sjælland, hvis de gennemføres. Garnfiskerorganisationerne ønsker det ikke. Så der ryger en del af din undersøgelse med mindre garnfiskerne påtvinges et forbud. Det ved vi intet om nu, men jeg tvivler.

    Bornholm har intet med det at gøre. Vi har helt andre forhold på Bornholm, men vi har jo heller ikke set nogen statistik derovre fra, kun “oplevelser”. De har vist heller ikke haft meget tid til det, vel.

    Men grundlæggende handler vi i blinde med det forslag, du lægger ud igen. Vi har brug for en seriøs undersøgelse af, hvordan vores bestande har det, og hvorfor, hvilke årsager der er til et muligt markant fald i antallet af fisk etc., og hvilke virkemidler, der vil give største resultat mht. at øge antallet af fisk, der gyder, altså viden, inden vi handler. Til det har vi DTU Aqua, som er eksperterne, og vi bidrager allerede til betalingen.

    At gå foran kræver, at andre følger efter, og garnfiskene vil det ikke. Når høringen kommer formentlig omkring 1. oktober, så bliver det interessant, men der er vi ikke endnu. Så din undersøgelse virker mere som Fake News 🙂

    1. seatrouting siger:

     Enig i at undersøgelsen ikke er 100% repræsentativ, men som jeg husker det syntes du stadig at det var en fin ide at lave en ny afstemning?

     Jeg skrev: “så kan vi jo tage udgangspunkt i de begrænsninger som er anført i artiklen her (ovenstående fra FZ) og så høre “folket” om det er en god eller dårlig ide?”

     Og du svarede:
     “Redelig statistik kræver en fornuftig udtaget målgruppe. Den kan jo ikke skabes på den måde. Men pyt”

 5. Bo Jensen siger:

  Jeg kan kun tilslutte mig delen med antallet pr dag. Men hvordan håndhæves dette for garnfiskere? Der skal meget meget strengere regler til for lovovertrædelser som f.eks. konfiskering af båd. Hvad med en kvote pr fisker ?
  Vil mindstemålet ikke betyde at der vil blive hjemtaget flere 60+ere? Det er dem der skal sikre de fremtidige generationer af havørred.
  Vi kan lave nok så mange regler, men det nytter ikke at de ikke kan håndhæves. Garnpiraterne griner af os.
  Det vi virkelig trænger til er en ny minister.

  1. seatrouting siger:

   Ja – det ville ikke være dårligt med en minister som ville prioritere fiskerikontrollen. Og for så vidt straffene hvis man bliver taget.

   Så ville meget være vundet. Jeg forstår ikke dit spørgsmål med at der vil blive hjemtaget flere 60+ ere.

 6. Henrik Petersen siger:

  Jeg stemmer helt klart for det som et landsdækkende forslag.
  Det virker i lakse åerne, mange stedet i udlandet så mon ikke også det også ville være possetivt for HØ som er til vores alles fælles glæde.
  Det er altid træls når der kommer begrænsninger på ens “frihed” men husk at kigge op, hvis vores fælles fiskevand kunne blive endnu bedre ville det da være til gavn for alle.

  Skulle jeg være en smule sortseer, ser jeg i fremtiden et meget stort indtræk at skarv. I de åer hvor HØ, laks og bækkere har det bedre kommer der desværre meget store flokke af skarv til. Om fiksebestanden så bliver meget bedre eller om vi bare får flere skarv vides ikke.
  Huske lystfiskeri er ikke en konkurrence om at have det sjovt, det er sjovt i sig selv.

 7. jørn fritzen siger:

  Klart Nej.
  Vi skal kunne bruge naturen og de fisk jeg fanger gør stor glæde at spise i min familie. Det Kan ikke være rigtig at jeg skal købe div opdrage fisk.
  Alle skal fiske lovligt så mere kontroll.
  Mange af problemer jeg ser er fra de garn der er ulovligt så de mensker forsætter jo nok.
  jeg har købt dansk udstyr så som båd garn motor mm. så jeg lægger penge lokalt det ville også stoppe hvis jeg ikke må fiske i fjorden.
  på div forum bliver der fanget fler fisk fra strang ind hvad jeg fanger fra garn. men jeg fisker for at få god og sund mad som giver glæde. jeg får ikke samme glæde fra en købe fisk.

  1. Martin Harregaard siger:

   Der bliver nok taget flere fisk på stang end i dit garn, men stangfiskeren har mulighed for at sætte undermålere ud igen, går ikke ud fra dit garn gør det samme, ej heller de mange andre der f.eks står i fjordene. Synes et øget mindste mål er fint, men ville lynhurtigt sætte flueben ved garn ud af fjorden.

 8. Joachim Størling siger:

  Ophøj i tillæg så havørreden (som er DKs sportsfisk No 1) til en game fisk så den udelukkende må fanges på rekreativ maner med stang og line og ikke i garn overhovedet. Det skulle den have været for år siden!

  Mindstemålet bør sættes op til minimum 45cm, gerne 50cm. Evt skal der gælde regionale mindstemål feks 50cm i Østersø området og 45cm i bælterne og Kattegat.

 9. Martin Faber siger:

  Stemmer for totalt forbud for garn istedet.
  Hvis en garnfisker har fanget 15 ørred i sit garn som er døde, hvorfor skal han så kun hjemtage et bestemt antal ?

  1. seatrouting siger:

   Det er jo også indeholdt i forslaget. I hvert fald i 5 af årets måneder.

 10. Anders siger:

  Stop garnfiskeri totalt…. om ikke andet i alle fjorde og bugter både for privat og erhverv.
  Få mere fiskekontrol…

  1. seatrouting siger:

   Oh ja – mere kontrol ville godt nok være dejligt. Desværre er det ikke den vej vinden blæser pt med yderligere besparelser i fødevareministeriet 🙁

 11. Benjamin siger:

  det helt klart et nej her fra det en glidebane at komme ud på ….. så blir det næste at du kun må fange 5 fladfisk osv osv stop nu …..!!!!!! man startet med torsken i dk som ellers har det fint !!! men man vælger at at lave begrænsninger på den konto … hvilket har medført ned gang af lystfisker både i butikker og på lystfiskerkutterne i øresund … at nogen er heldig/dygtige at fange mere skal ikke være forbudt der er mange som intet fanger …. infør istedet en lystfiskerprøve som i tyskland det ville gavne meget meget mere både for lystfisker og ikke Mindst for naturen !!!!! og så stop sandsugning og div havbrug før man kigger på kvoter ….. eller vi i ha man kan overføre kvoten fra alle de dage man ikke fisker ? hvis man endelig skal lave kvoter så lav dem som uge kvoter !!!! systemet hvor man indberetter hvad man har fanget via SMS findes allerede for erhvervsfisker !!!! så må fisketegnet bare stige 50-75 kr pr mand så det problem løst 😉

 12. Bjarne Jensen siger:

  Fuldstændigt forrykt forslag- men gør istedet noget ved garnfiskeriet-dér ligger problemet

  1. seatrouting siger:

   Begrænsningerne gælder jo også for garnfiskerne

  2. seatrouting siger:

   Dette forslag gør faktisk en del ved garnfiskeriet idet det gøres ulovligt fra 1. Oktober til 1. Marts

   1. Kim siger:

    Ja selvfølgelig men kan i ikke se problemet? Så en garn fisker 7 fisk i og så skal han smide resten ud som ikke ville overleve så skal i sige forbudt ørredegarn

    1. seatrouting siger:

     Man siger jo også “forbudt ørredgarn” i 5 måneder. Og hvis erfaringerne fra Bornholm står til troende, så medfører begrænsningen på 3 fisk at en del garnfiskere vælger at fiske efter noget andet. Det kan læses i nogle af FB kommentarerne på FZ opslaget.

 13. Finn Lauge-Simonsen siger:

  Sæt mindste målet op til 50 cm
  Gør noget ved garnfiskerne

 14. Cengiz Canan siger:

  Hej
  Hvornår vil I gør noget for de ørredgarne langst kysten i køgebugt og Stevns kystvejen. Der er flere der sætter garn og i flere km end da.
  İ sted for at nedsætte daglig hjemtagelse af havørred og kun 1 stk over 60cm, kan man ikke overveje at sætte mindste målet for hø til 50cm? Også kan man tage dem med hjem ligeså mange man fanger over 50cm, Man fanger alligevel ikke sådan en hver dag jo…
  Vh
  Cengiz Canan

  1. seatrouting siger:

   Mht ørredgarnene er det bare om at få dem indberettet til kontrollen. Det er ikke sikkert at de har tid til at rykke på dem, men de kommer med i de vigtige statistiker, som med tiden gerne skulle give flere folk til kontrollen.
   Jeg tror at grunden til at man ikke hæver mindstemålet er, at det er de store fisk der er vigtige for bestandene. Det er dem der batter hvis vi vil have selvreproducerende stammer.

   Tak for indspark 😉

 15. michael hansen siger:

  så længe der er laksebure så er det fuldstændigt ligegyldigt ,at diskutere fangstbegrænsning

  1. seatrouting siger:

   Nu er der ingen laksebure på dansk jord pt, så det er irrelevant. Hvis det er regnbueopdræt du tænker på – så ja – det er et potentielt problem, men næppe (endnu) den største trussel imod vores havørredbestande 🙂

Skriv et svar