garnfiskeri kystfluefiske havørre

For nogle uger siden kunne man blandt andet på DR’s hjemmeside læse, at ministeren er åben overfor at beskytte havørreden og særligt de oprindelige bestande, i fjordene. Men hvilken form for fiskeri skal begrænses? Skal det være garnfiskeriet alene, eller skal vi som sportsfiskere evt. OGSÅ begrænse vores fangst. Læs med her og afgiv din stemme i seatrouting.com’s lille hjemmestrikkede spørgeundersøgelse.

Fokus på fjordene

I den seneste Fishing Zealand rapport over de sjællandske havørreders tilstand, blev det bl.a. klart, at havørreden har det svært i nogle af de sjællandske fjorde. Helt specifikt drejer det sig om Karrebæk og Præstø fjord.

Sjælland kan ikke prale af at have mange oprindelige havørredstammer tilbage. Det er sørgeligt, fordi de oprindelige stammer er specifikt tilpasset det pågældende . Det være sig i forhold til det lokale vandløbsmiljø, men måske i endnu højere grad i forhold til havørredernes trækruter i havet. Det er gammel genetik,  som koder for nogle af disse egenskaber – et resultat af mange års evolution. Det genskaber man ikke bare lige med introduktion af fremmede vildstammer og års elektrofiskeri samt avl. Selvom det er den bedste løsning vi har tilbage når stammerne er tabt.

Men netop disse sjællandske fjorde har stadig nogle af de gamle, oprindelige stammer. Fladsåen og dens er specifikt i søgelyset.

For meget fiskeri i fjordene

garn1_lille

Ulovligt fra

Noget tyder på at meget vil være vundet, hvis dødeligheden i havet kan nedsættes. Kun 1-2 % vender tilbage som gydefisk i fjordenes vandløb – og det er alt for lidt, hvis en bæredygtig havørredstamme skal op at stå. Der er naturligvis også andre problemer, men dødeligheden i havet SKAL løses, således at minimum 10% fisk returnerer til åerne. Man har haft succes i Isefjorden og denne succes skal gerne bredes ud til andre sjællandske fjorde

For mange garn – eller for mange lystfiskere?

Det er oplagt at se på mængden af garn i de danske fjorde, for der er ingen tvivl om at de tager en stor del af havørrederne. Det er også netop garnene som er i ministerens søgelys.

Men hvad med os som lystfiskere? Skal vi også begrænse fiskeriet i fjordene for at være med til at hjælpe bestandene på vej? Man skal ikke underkende betydningen af hjemtagne sportsfiskede havørreder, så det er vel rimeligt at også vi begrænses – på den ene eller den anden måde?

Lad os undersøge frivilligheden

Ganske mange af dem jeg taler med, er med på en eller anden form for begrænsning af fiskeriet, men hvad mener vi selv kan være vigtigt og relevant? Hvad kan VI selv gøre for at hjælpe bestandene på vej?

  • selvtaegt_lille

    Selvtægt er ikke måden at få flere havørreder på

    Ingenting! Man kan vælge at lystfiskere ikke skal begrænses yderligere. Det er garnenes skyld, at der ikke når flere fisk frem til åerne og vores fangster er uden betydning.

  • Mindstemålet hæves til 50 cm (f.eks). På denne måde reducerer man i hvert fald dødeligheden i størrelsesintervallet 40-50cm.
  • Der indføres maksimummål på f.eks 60 cm. Alt over SKAL sættes ud. Der er ingen tvivl om, at de store gydefisk er enormt vigtige for bestandene. Vi vil alle gerne have trofæerne, men objektivt set er en fisk på mellem 45 og 55 cm lettere at rense/håndtere og ofte finere i kødet. Maksimummål er anvendt med stor succes i ferskvand. En elv som Rena i Norge er blevet som forvandlet efter at man indførte maksimumsmål på 40 cm for hjemtaget fisk. Men vil det fungere for havørreder?
  • Man kan også vælge at sige at lystfiskere (og uv-jægere) maksimalt må hjemtage 2 fisk pr. dag. Særligt i fjordene, kan man rende ind i et gevaldigt bonanzafiskeri, hvor det kræver etik (og erfaring) ikke at gå i blodrus.
  • Endelig kan man etablere fredning eller øge tidsrummet for allerede eksisterende fredninger. Man kunne eksempelvis frede farvede havørreder fra medio september i stedet for medio november?

En aldeles uvidenskabelig undersøgelse

Jeg har lavet en lille undersøgelse, hvor ovennævnte tiltag er sat til afstemning. Da det ikke er praktisk muligt at lave for alle kombinationer af tiltag, har jeg valgt at begrænse det, således at man kun kan stemme på ét tiltag. Du skal derfor stemme på den løsning som er vigtigst for DIG.

De sjællandske fjorde er blevet nævnt, men problematikken gælder praktisk taget for de fleste andre fjorde i Danmark – så stem gerne med selvom du bor i Tarm eller Thisted.

Der kan også være muligheder som er blevet overset, men skriv dem i kommentarerne og så kan de tilføjes til afstemningen. Det kan selvfølgelig skævvride resultatet, men det tager vi med.

Del gerne afstemningen, så vi kan få et godt billede af, om vi sportsfiskere selv vil være med til at give havørrederne bedre overlevelse i havet.

“AFSTEMNINGEN ER LUKKET”

(Desværre blev den ramt af teknisk fejl på grund af rod i noget cache, men de indkomne resultater vidner umiddelbart om at lystfiskere gerne vil være med til at få bestandene på fode vi begrænsninger af lystfiskeriet).

Afstemningen er lukket!

Deltag i debatten herunder eller på Facebook:

 

markering_stor

Skriv et svar