Danmarks sportsfiskerforbund

Som knægt sneg jeg mig i nattens mulm og mørke ud for at sætte et blåt klistermærke på mine forældres Ford Sierra. Der stod “Værn Vore Vande” – og jeg havde fået det fra . Dengang var det en given sag at også kystfiskerne var medlem af forbundet. Det er det ikke i dag – men i det følgende vil jeg argumentere for HVORFOR det er vigtigt at du som kystfisker OGSÅ er med i forbundet.

Blot et klistermærke – eller?

Værn vore vande - Danmarks Sportsfiskerforbund - også for kystfiskerneDengang var det ganske enkelt: Et medlemskab af en forening under forbundet betød, at medlemmerne også var med i forbundet. Kystfiskerne såvel som åfiskerne. På godt og på ondt.

I dag går det mere i retning af, at man som medlem af en forening selv kan vælge forbundet til og fra. Flere og flere blandt kystfiskerne melder det fra og Danmarks Sportsfiskerforbund bliver mindre og mindre fra år til år.

Senest har fire af de sjællandske foreninger meldt sig ud af Danmarks Sportsfiskerforbund med en begrundelse om at det er for dyrt og man får for lidt for pengene. Der er også røster om utilfredshed med ledelsen af forbundet osv osv. Men én ting er sikkert – der er pt ikke noget alternativt talerør med adgang direkte ind til folketingspolitikerne og ret til at blive hørt i vandmiljøsager

Et perfekt Danmarks Sportsfiskerforbund?

Lad det være sagt med det samme: Jeg er ikke enig i alt hvad der kommer ud fra forbundet. På samme måde som jeg ikke er enig i alt hvad der kommer ud fra folketinget. Men jeg går ind for demokrati og mener at utilfredshed skal modsvares af konstruktiv debat kritik og debat. Jeg lider i høj grad af politikerlede, men kunne ikke drømme om at undlade at stemme. På samme måde har jeg muligheden for, demokratisk, at påvirke forbundet i den retning jeg ønsker. Det betaler jeg gerne for.

Et forbund for jyder?

Danmarks Sportsfiskerforbund er blevet beskyldt for at være jydefikseret og kun pleje jydernes interesser. Siden har man gjort meget for at rette op på dette image og har i sin tid sat gang i arbejdet omkring Fishing Zealand. Det er klart at en del fokus vil ligge på fiskeriet i åerne og her ER vi altså bare skidt kørende på Sjælland i forhold til Jylland. Det er ikke ensbetydende med at Sjælland er glemt.

Senest har Danmarks Sportsfiskerforbund være dybt engageret i bl.a. naturprojektet ved Tude Å (som meget let kan blive en katastrofe for åens ) og man er i gang med at lave et seriøst arbejde for at hjælpe havørrederne i Præstø, og Karrebæk fjorde . Man er også blevet inviteret med til forhandlingerne om nye regler for fiskeriet i saltvand på Sjælland hvor man i samarbejde med Fishing Zealand har fået et rigtig godt forslag op at stå. Et forslag som har stor opbakning blandt lystfiskerne

Et forbund for å-fiskerne – ikke for kystfiskerne?

Netop åfiskeriet ser jeg som den store forskel. For at fiske i en å skal man typisk være med i en forening.  Derfor er det umiddelbare incitament for at være det langt større i Jylland end på Sjælland. Typisk er den jyske forening så også medlem af forbundet, så på bundlinien er der flere jyske forbundsmedlemmer end sjællandske. Og da et forbund bør afspejle medlemmernes interesse, så giver det nok meget god mening at de jyske åer får lidt mere fokus fra Danmarks Sportsfiskerforbund. Hvis det altså forholder sig sådan.

Ikke selv for hellig

Efter årene i barndommens forening var min tid som medlem af en forening og dermed Danmarks Sportsfiskerforbund, forbi. Jeg startede op blandt kystfiskerne på Sjælland og var hele tiden, i det skjulte, på udkig efter en forening som havde noget fornuftigt bækørredfiskeri i en smuk å – for jeg savnede det.

Jeg fik aldrig gjort det vilde ved det, men havde medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund som enkeltperson. Da ungerne sidste sæson ytrede ønske om at komme med ud at fiske, meldte jeg mig ind i den lokale forening – i den tro at forbundsmedlemskab naturligvis var en selvfølge. Det var det ikke.

Hvorfor er det så vigtigt?

Da debatten om landbrugspakken rullede, blev jeg klar over HVOR vigtigt det er at have et stærkt forbund som kan tale for ALLE lystfiskere. Ved forskerhøringen på Christiansborg kunne man se formanden og miljøkonsulenten sidde som aktive tilhørere og jeg blev siden klar over HVOR meget man havde arbejdet imod pakken i kulissen. I det hele taget er det ikke altid tydeligt HVOR meget der arbejdes bag linierne i forhold til udsætninger, initiativer, samarbejde, politisk arbejde osv. Og det skal det heller ikke være. Men vær sikker på at det sker og at forbundets ansatte er med hele vejen!

Danmarks Sportsfiskerforbund er garant for at masser af problematikker løftes til folketinget

Det kan godt være at laksefiskene fra de jyske åer får mere opmærksomhed end andre fiskearter andre steder. Jeg ved det ikke – og jeg er ret ligeglad egentlig. Jeg er glad for at betale til en organisation som KONSTANT har fingeren på den miljøpolitiske puls – og kan varetage ALLE lystfiskeres interesse ved at kæmpe for bedre vandkvalitet og fysiske forhold i søer og åer. Hvis ikke denne organisation er stærk nok, så bliver der altså et talerør mindre til at tale lyst/kyst fiskernes sag.

Der er IKKE et alternativ!

Problemet for nogle af forbundskritikerne er, at de ikke har et sted at gå hen. der er ikke noget alternativ til forbundet. I stedet vælger de at stå på sidelinjen og råbe op og kritisere ALT hvad der kommer fra forbundet. Man har ikke et brugbart alternativ og formår ikke at etablere et, men forventer på en eller anden mystisk måde at få en personlig invitation til at hvad der sker hos ministeren eller under forbundet.

Sådan foregår demokrati naturligvis ikke. Der melder man sig ind eller ud. Og er man ude har man ingen indflydelse på beslutningerne.

 

“Det er for dyrt”

Det koster som individuelt medlem 450,- om året at være med i Danmarks Sportsfiskerforbund. Fra 2019 reguleres denne pris ned til 395 for at matche foreningsmedlemmernes kontingent.

For den pris får jeg et lækkert blad, som kan konkurrere med de andre på markedet. Jeg får en mængde andre gode tilbud, som jeg dog ikke benytter mig meget af. Vigtigere er det dog, at jeg får en garanti for at der konstant er et hold af fagpersoner, som plejer interesser for kystfiskerne. Argumentet om at det er for dyrt holder simpelthen ikke. I forhold til hvad? 3500,- for et ? 6000,- for en ? 3500,- for et medlemskab i en golfklub?

Jeg ved godt at det ikke er alle der går rundt med så dyrt grej, men når argumentet NETOP kommer fra folk der gør (jeg har mødt dem), så holder det bare ikke! Personligt bruger jeg vel minimum 5000,- på grej om året og jeg undværer gerne et ekstra , et par skydeliner eller flueæsker. Det er ca. der prisen ligger.

En investering

Betragt de 450,- kroner som en investering. En investering i et kystfiskeri som med tiden kan blive endnu bedre. Vi har brug for de folk, hvis arbejde det er, at pleje vores interesse. Og hvis ikke vi betaler dem for det – så forsvinder de og vi er ladt helt alene i kampen mod Bæredygtigt Landbrug, ulovlige garnfiskere, landbrugsgale politikere og andet skidteras. Vi skal som lystfiskere stå samlet for ellers hører man ikke vores stemme. Det dur ikke at vi splittes op i mindre fraktioner. Vores stemmer drukner og vi fremstår ikke som en samlet, stærk enhed.

Derfor

Sørg for at din forening er med i Danmarks Sportsfiskerforbund! Hvis du ikke er med i en forening, så tegn et individuelt medlemskab. Pengene skal nok komme mangefold hjem igen i form af endnu bedre oplevelser på kysten.

Vi ses derude!

/Torben

P.S. Læs Gordon Henriksens glimrende indlæg om samme emne.

P.P.S. Tag debatten på Facebook eller i kommentarfeltet herunder:

4 kommentarer til “Kystfiskerne har brug for Danmarks Sportsfiskerforbund

 1. Kim Andersen siger:

  Hold da ferie en god artikel, og så er desværre rigtigt, det der står i den.
  Uden medlemmer er DSF nedslaget til at skære ned på medarbejderstaben, og det giver mindre mulighed for at gøre noget.
  Meld dig ind i forbundet, enten som individuel medlem, eller gennem en forening der er medlem af DSF.

  1. seatrouting siger:

   Tak skal du have Kim. Ja – det er jo logik for burhøns at vi alle bliver ramt hvis forbundet svækkes.

   Mvh Torben

 2. Gert Holm siger:

  Hvis Forbundet har en klar politisk målsætning og handleplan, vedr. den voldsomme stigning af ulovligt fiskeri på kysten, som har fundet sted de senere år, har vi større mulighed for at få tilført flere ressourcer. Desuden vil flere anmeldelser fra lystfiskere på kysten, bidrage med øget fokus på problemet. Vi skal endda også anmelde de forhold vi ser, som blot skaber forundring.
  Bekæmpelse af disse ulovligheder, skal have højeste prioritet, hvis omfanget ikke skal løbe helt løbsk.

  1. seatrouting siger:

   Hej Gert
   Forbundet har en klar strategi og plan for bekæmpelse af ulovlige garn . Se f.eks:

   http://www.sportsfiskeren.dk/strategi
   s. 23

   http://sportsfiskeren.dk/fremtidens-fiskeri

   http://www.sportsfiskeren.dk/foedevareministerens-visioner

   I øvrigt er jeg helt enig i at det er et vigtigt men svært fokusområde. Og det er alfa og omega at folk indberetter ulovligheder, så der kan sættes flere ressourcer af til en presset kontrol.

   mvh Torben

Skriv et svar