Sæby å vandmøllenSæby å har igennem de seneste 30 år været vidne til en farce af de helt store, idet åens kraftige havørredstamme kun har kunne boltre sig på de nederste 600 m – inden den standses af et stemmeværk fra en gammel vandmølle. Et nyt projekt ville ellers kunne sikre både og vandmølle, men kommunen har stemt det ned. er gået ind i sagen og afventer nu en reaktion fra Naturstyrelsen. Man forventer, at Frederikshavn Kommune vil blive pålagt at genåbne sagen og dermed leve op til sine forpligtigelser.

Det vækker stor undren i Danmarks Sportsfiskerforbund, at Frederikshavn Kommune undlader at leve op til sine forpligtelser til at skabe fri passage ved Sæby Vandmølle. Kommunen, med borgmester Birgit Hansen i spidsen, begrunder afgørelsen med, at de kulturelle hensyn ved Sæby Vandmølle vejer tungere end hensynet til naturen. Hun påpeger desuden, at kommunen allerede har fået afslag på et tidligere projektforslag til 24 millioner kroner.

– Det er et uholdbart argument. Det tidligere projekt er taget af bordet, og kommunen har nu skulle forholde sig til et nyt projekt til cirka ni millioner kroner. Projektet holder sig inden for Naturstyrelsens økonomiske rammer og tager både hensyn til kultur og natur ved Sæby Å. Derfor er der ingen undskyldninger for at forkaste projektet, forklarer Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, i en pressemeddelelse.

Det er i første omgang EU’s Vandrammedirektiv og Vandplanerne, der foreskriver, at kommunen skal sikre den fri passage ved spærringer som Sæby Mølle.

– Det nye projekt lever op til alle tænkelige krav og tilgodeser både naturmæssige og kulturelle hensyn. Alligevel stemmer et flertal i byrådet det ned. Men Vandplanerne gælder altså også for Frederikshavn Kommune, så sagen slutter ikke her, garanterer Verner W. Hansen.

Danmarks Sportsfiskerforbund vurderer, at afgørelsen kan være af stor principiel betydning, og derfor er sagens videre forløb helt afgørende.

– Får Frederikshavn Kommune lov til at afvise projektet med det uholdbare argument, at de kulturmæssige forhold ved Sæby Vandmølle vægter højere end de naturmæssige, kan det have alvorlige konsekvenser. I værste tilfælde vil afgørelsen kunne skabe præcedens i lignende sager, frygter Verner W. Hansen.

Danmarks Sportsfiskerforbund har i årevis samarbejdet med den lokale Sæby Sportsfisker Klub om at finde en god løsning ved Sæby Vandmølle. Blandt andet har Sæby Sportsfisker Klub indsamlet 300.000 kroner og samtidig udarbejdet et projekt, der ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund både tager hensyn til kulturelle og naturmæssige forhold.

– Det virker helt uforståeligt, at byrådet ikke påskønner den store frivillige indsats, men derimod går direkte imod det lokale initiativ, mener Verner W. Hansen.

Fra Kanal Frederikshavn

 

Skriv et svar