Tude å hvidbogSeatrouting.com er tidligere gået tæt på naturprojekt Tude å. Projektet tager langsomt form og man er efter diverse høringer og indsigelser nået frem til selve beslutningen om hvorvidt projektet skal gennemføres.

På seneste møde i Ervhervs-, Plan- og Miljøudvalget i Slagelse kommune blev følgende anbefalet:

“Udvalget anmoder om, at DTU Aqua kvalificerer og optimerer de af UFV95 foreslåede ændringer af 23.
august 2015 af det aktuelle projekt gennem vejlerne, og at der foretages et økonomisk
overslag”

Med andre ord: Man har valgt at lytte til de indsigelser der er kommet fra UFV95 (og DTU Aqua) og bedt om at man “kigger nærmere på” løsninger som vil tilgodese havørredstammen i åen. Dejligt!

Læs hele referatet her :Slagelse Kommune – Politiker Web

Skriv et svar