Forsiden fra den nye rapport

Forsiden fra den nye rapport

og Fishing Zealand har udgivet en ny rapport om Havørredbestandene på Sjælland, og Lolland-Falster. Og det er nedslående læsning for de af os som holder til på de Vestsjællandske kyster. I konklusionerne kan man læse følgende:

  • Gydeegnet bund fandtes i næsten alle , men i meget varierende arealer og relative andele af det samlede opvækstareal. Yderpunkterne var gennemsnitligt 2,8 % i region 6 () og 11,4 % i region 1 (vandløb til Isefjord). Ud fra viden om, at anslået 10 %  af opvækstarealerne skal bestå af gydeegnet bund til at sikre en tilstrækkelig gydning (antal  lagte æg), blev det beregnet hvor mange m2 , der skønsmæssigt mangler i de forskellige  vandløb og regioner. Vandløbene til region 1 (Isefjord) og region 4 (Køge Bugt) manglede forholdsvist lidt, mens der var et stort behov for udlægning i vandløb til region 2 (Roskilde  Fjord) og i region 1 (Vestsjælland). Behovene var skønsmæssigt mellem 3.900 og 194.000 m2 gydeareal i regionernes vandløb.
  • Gydningen resulterede mange steder i fremkomst af yngel, målt som ½ års ørreder i sensommeren/efteråret. Tæthederne af yngel var forventeligt stærkt varierende. Tæthederne blev forsøgsmæssigt vurderet i forhold til forslaget til det nye fiskeindeks (DFFVø) for mindre, artsfattige ørredvandløb. Det blev fundet, at tæthederne svarede til ”moderat til høj” økologisk kvalitet på den foreslåede EQR (Ecological Quality Ratio) på kun mellem 0 – 41 % i de 6 regioner. Bedst var situationen i region 5 (Smålandshavet) med 41 % delstrækninger med gode bestande. Det skyldtes dels gode naturlige forudsætninger for ørreder i regionens mange små vandløb, dels at der igennem de sidste årtier var udført en lang række restaureringsprojekter. Værst så det ud i region 6 (Vestsjælland), hvor ingen delstrækninger havde gennemsnitligt gode tætheder.

Jeg hæfter mig positivt ved at det ser bedre ud i de sydlige dele af mine daglige revirer, men indser også at der er lang vej hjem når det gælder Vestsjælland pt. Særlig med en centralt placeret Slagelse kommune, som næppe har de store planer om at rette op på kvaliteten af kommunens vandløb. I hvert fald har Formanden for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget Villum Christensen tidligere gjort sig bemærket på en måde som ikke vidner om at vandmiljøet står højt på hans politiske dagsorden. Det er næppe ham vi får til at foreslå at der skal kastes penge efter 194.000 m2 gydeareal

Skriv et svar